Polityka bezpieczeństwa i cookies

Polityka prywatności Administrator danych osobowych DM Group Poland sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Głowackiego 4 lokal użytkowy 5, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524031, NIP: 677-238-31-51, REGON: 123217750. W przypadku chęci kontaktu w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o wiadomość e-mail na adres: kontakt@kupujetaniej.pl lub list na adres: ul. Ekranowa 7, 32-089 Modlniczka Pozyskanie danych osobowych a) Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie. Podane dane są nam niezbędne do realizacji usług, w tym realizacji zakupów towarów w naszym sklepie. b) Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez podmioty oferujące ubezpieczenie sprzętu lub kredyt konsumencki. Zgodę na udostępnienie nam danych w celach komunikacji marketingowej możesz wyrazić przy okazji składania wniosku o ubezpieczenie produktu lub wniosku o udzielenie kredytu. Jeśli to zrobisz, poszczególni usługodawcy przekażą nam niektóre Twoje dane (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane zakupionego sprzętu oraz sklep, w którym dokonałeś zakupu). Cel przetwarzania danych osobowych: a) Realizowanie usług sprzedaży – jeżeli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym; dzięki temu, że podajesz nam swoje dane osobowe możemy otrzymać płatność, dostarczyć Ci towar, wystawić dokumenty sprzedażowe, zrealizować dodatkowe usługi (np. montaż, konfiguracja sprzętu), rozliczyć te usługi (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwić Ci skorzystanie z gwarancji oraz rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy. b) Realizowanie usług dodatkowych– przykładowo: ubezpieczenia sprzętu, zakupu ratalnego, konfiguracji urządzenia. Zakres przetwarzania danych: Przetwarzane dane – do dane niezbędne do realizacji umowy- w tym zamówienia sprzętu, zaksięgowania płatności, dostarczenia towaru. W związku z tym niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (w przypadku przedsiębiorstw), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (w tym co, kiedy i kupiłeś, sposoby dokonywania płatności itp.), przedział wiekowy, twój podpis (np. potwierdzający odbiór towaru), twoje reklamacje oraz opinie, udzielone przez Ciebie zgody. Podstawa przetwarzania danych osobowych: a) Dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na stronie kupujetaniej.pl przetwarzamy po to, aby wywiązać się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. b) Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu realizacji umowy sprzedaży i ewentualnych usług dodatkowych (np. dostawa), a w dalszej kolejności, również w celu umożliwienia skorzystania z uprawnień: gwarancji lub rękojmi. c) W przypadku skorzystania z usług ubezpieczenia sprzętu lub usługi kredytu konsumenckiego – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu rezerwacji danego urządzenia na potrzeby przyszłej sprzedaży. Usługi ubezpieczenia, kredytu lub gwarancji mogą być realizowane przez podmioty zewnętrzne. d) Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawa telekomunikacyjnego. e) W przypadku kontaktu z Twojej strony w celu zadania pytań przetwarzamy Twoje zapytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać obsługę klienta na najwyższym poziomie. Okres przechowywania danych: a) w przypadku rejestracji w serwisie – Twoje dane przetwarzane są aż do momentu likwidacji konta w naszym serwisie. Po zlikwidowaniu konta Twoje dane nadal możemy przetwarzać w oparciu o uregulowania RODO. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać do upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od zawarcia umowy. Jeśli jesteś konsumentem i zarejestrowałeś się w naszym serwisie przed 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia Twoich roszczeń i przechowywania przez nas danych może wynieść do 10 lat od zawarcia umowy. b) na potrzeby realizacji sprzedaży, a także usług dostawy dane przechowujemy przez okres realizacji umowy. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy dostarczyć Ci zamówienie. Po w/w. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat. c) jeśli zadałeś nam pytanie i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi. Powierzenie przetwarzania danych: a) Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Są to podmioty, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym serwisie: - firmy przewozowe (np. kurierzy) – w celu dostawy, - podmioty pośredniczące w realizacji płatności – w celu realizacji płatności; - serwisy odpowiedzialne za naprawę sprzętu – w celu realizacji prawa rękojmi lub gwarancji, - firmy świadczące dla usługi IT – w celu realizacji funkcjonowania informatycznego sklepu; b) W każdym przypadku, powierzenia danych innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących uregulowań prawnych. Podmioty zewnętrzne przetwarzające Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgody a) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia. b) Jeżeli wyraziłeś ww. zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres kontakt@kupujetaniej.pl lub listownie na „ Głowackiego 4 lokal użytkowy 5, 30-085 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”. c) Od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. d) Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych : a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych b) prawo do poprawiania danych c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych d) prawo do żądania usunięcia danych e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych f) prawo do sprzeciwu - sprzeciw możesz złożyć wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. - Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@kupujetaniej.pl lub listownie na „ul. ul. Ekranowa 7, 32-089 Modlniczka z dopiskiem „Dane osobowe”. - Jeżeli uznasz, że naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium